Skip to content

Retourneren

Niet tevreden met je aankoop of het verkeerde besteld? Dan kun je het artikel retourneren.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wenst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing dat je de overeenkomst wenst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de leveringskosten voor de heenzending niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Voor het gratis retourneren wijzen we je op het volgende: Als je jouw retour binnen 14 dagen na ontvangst aanmeldt via hallo@jackcook.nl met als onderwerp "Retour bestelling" waarbij je jouw ordernummer vermeld, dan krijg je van ons een retourformulier en retourlabel om uit te printen. Vul het retourformulier volledig in en stuur deze mee terug. Plak het retourlabel op je retour pakket en stuur je pakket gratis terug via een DHL punt. Uiteraard kun je de producten ook op eigen initiatief via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor jou. Ons retouradres: Deventerstraat 11, 7575 EM Oldenzaal. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Wat te doen met een defect of beschadigd ontvangen artikel, incomplete of verkeerd ontvangen bestelling?

Stuur een e-mail naar hallo@jackcook.nl met foto’s van de beschadiging, het ordernummer en de artikelnummers. In geval van een incomplete of verkeerd ontvangen bestelling kun je ook een e-mail sturen naar hallo@jackcook.nl. Geef hierbij ook het ordernummer en de artikelnummers door. Wij zorgen voor een passende oplossing. 

Kan ik een artikel omruilen?

Het ruilen van een artikel via de webshop is niet mogelijk. Je kunt het artikel retour sturen en het nieuwe artikel via de webshop bestellen.

Wanneer krijg ik mijn geld terug gestort?

Nadat wij de artikelen retour hebben ontvangen, storten wij het bedrag (incl. verzendkosten voor de heenreis) binnen 14 dagen retour.