Skip to content

Garantie en klachten

Hoe kan ik een klacht melden?

Het kan natuurlijk zijn dat een geleverd artikel ondeugdelijk is en sterk afwijkt van hetgeen is afgesproken. Neem in dat geval contact met ons op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wij beoordelen:
Of er sprake is van een gegronde klacht; 
Zo ja, hoe wij de klacht gaan oplossen;
en hoe wij de klacht in de toekomst kunnen voorkomen.

Mocht je een klacht hebben dan kan je contact opnemen met onze klantenservice hallo@jackcook.nl. Er wordt uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk op de klacht gereageerd.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kan je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kan je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Hoe lang heb ik garantie?

Op ieder product wat je bij Jack Cook hebt gekocht geldt de wettelijke garantie. Dit houdt in dat een product datgene is of moet doen wat jij er als klant in alle redelijkheid van mag verwachten.

Indien je aangekochte product niet meer naar behoren werkt, terwijl je dat nog wel zou mogen verwachten, gaan wij samen met jou op zoek naar een goede oplossing. Indien het gebrek onder de garantie valt, kunnen wij afhankelijk van het product en de aard van het gebrek, zorgen voor een reparatie, vervanging of een terugbetaling van het aankoopbedrag. Neem hiervoor contact met ons op via hallo@jackcook.nl.

Wat is er uitgesloten van garantie?

normale slijtage en veroudering, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van kleine krasjes vanwege normaal gebruik;

gebreken die niet zijn ontstaan doordat het product niet ‘normaal’ is gebruikt, bijvoorbeeld door ondeskundig gebruik, gebruik van consumentenproducten voor professionele doeleinden of demontage.

Wanneer komt de garantie te vervallen?

breuk van het product (tenzij dit door normaal gebruik is ontstaan).

indien tijdens onderzoek blijkt dat het product reeds door een derde is geprobeerd te herstellen. De onderzoekskosten zijn in dat geval voor jouw rekening.